Praktiskt vindskydd med

Staket för murgröna

En BRF i Harlösa behövde ett vindskydd mot vägen. Vi byggde ett funktionellt och underhållsfritt staket av stolpar och armeringsnät.  Snart kommer även grönskan på plats. Med vintergröna växter silas vinden och ger en trivsam miljö.

FLER PROJEKT