Våra vanligaste

Frågor och svar

Kontakta oss gärna med dina funderingar och frågor. Skriv eller ring. Några av våra vanligaste frågor finns listade nedan.

  • Behöriga och kunniga medarbetare

  • Snabb service och återkoppling

  • ROT-avdrag med 30 procent av arbetskostnaden

Vi genomför både små och stora projekt. Mindre projekt kan tex vara reparation av trappa, sätta staket, tömma och suga hängrännor.
Våra större projekt sträcker sig till en budget runt 2 milj. kronor.

ja, vi har 10 års garanti på vårt arbete.

Vid behov ansöker vi om Ledningsanvisning, Grävtillstånd och Byggbelamringtillstånd. Detta görs i god tid före projektstart.
Bygglov och konstruktionsritningar sköts vanligtvis av snickare som anlitas för byggnationen.

Ja, absolut. Vi gjuter ofta grunder för hus, garage eller soprum. Det kan även vara för tex.trappor, murar och växthus.

Ja, vi är fullförsäkrade för alla typer av projekt.

Vi har avtal och lämnar avfall och fyllnadsmassor till Miljöfabriken, SYSAV och ÅGAB.

Innan vi skickar en offert gör vi alltid besök på plats. Vi brukar alltid kunna hitta en lösning och har även maskiner som är anpassade för arbete i trånga utrymmen.

Ja, det gör vi. Vi utgår från Staffanstorp, och har alltid värnat om att vara tillgänglig i hela Skåne.