Dag- och spillvatten. Synliga dräneringsrör på marken för dagvatten och spillvatten.

Vi hjälper dig med rören

Dag- och spillvatten

  • Förebygger översvämningar med rätt kopplade rör

  • Separerar dagvattnet från spillvattnet

  • Tar hand om regnvattnet på rätt sätt

  • Kontrollerar ledningar

  • Anlägger stenkista

  • Omkopplar till dagvattennät

Vi hjälper dig hitta rätt lösning för att avleda ditt dagvatten och spillvatten.
Det kan vara till stenskista, septitank, magasinering, leda ut i trädgården eller för påkoppling till ledningnät.

Översvämning i din källare och stopp i avlopp, kan bero på felkopplat dagvatten.

Har du en källartrappa är det också viktigt att minska mängden vatten som rinner ner i spygatten, genom att tex, bygga tak över källartrappan, använda singel eller grus på garagenedfarten eller en kant eller vall som hindrar vatten från att rinna ner.