Fuktsäkra din fastighet med rätt dränering. Exempel på nya rör i marken vid husdränering

Fuktsäkra din fastighet

Dränering

  • Vi rensar och gräver runt huset

  • Anlägger nya dräneringsrör och blästrar

  • Gjuter fall för att undvika inträngande vatten

  • Täckning av dräneringsrör med makadam och markduk

  • Monterar fuktskydd och återfyller schaktet

  • Monterar dagvattenrör och återställer marken

Vi dränerar och fuktsäkrar din fastighet från markvatten och dagvatten. Målet med dräneringsarbetet är att torka stenfundamentet eller sockeln för att säkerställa att grunden andas, och för att leda regn- och smältvatten åt rätt håll. Ett hus behöver dräneras om efter ca 20-40 år, beroende på hur väl den förra dräneringen genomförts. För att undvika fuktskador och mögel är det viktigt att ha en välfungerande dränering och planera underhållet. Vi kan ge dig hjälp och råd i processen.